TP.HCM tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2017 từ 23-28/10

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2017” trong thời gian từ ngày 23-28/10/2017 và giao cho Sở KHCN Thành phố phối hợp cùng với các Sở ban ngành liên quan phối hợp thực hiện.

Được biết, việc tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhằm tập hợp và truyền thông về những mô hình khởi nghiệp thành công đến cộng đồng khởi nghiệp; tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải thưởng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; khuyến khích, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới sáng tạo nhằm ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học, công nghệ vào tổ chức quản trị, sản xuất, kinh doanh, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiẹp đổi mới sáng tạo; kết nối các nguồn lực xã hội với sự tiếp sức của nhà nước thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố, tiến tới việc xây dựng thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để bắt nhịp với khu vực và thế giới. 

TP.HCM có hơn 100 giảng viên giảng dạy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

“Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2017” dự kiến có các sự kiện như sau:

- Ngày 23/10/2017 (Thứ hai): gồm các nội dung

- Ngày 24/10/2017 (Thứ ba): gồm các nội dung

- Ngày 25/10/2017 (Thứ tư): Hội thảo chuyên đề Giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Ngày 26/10/2017 (Thứ năm): Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ các tỉnh vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIV

- Ngày 27/10/2017 (Thứ sáu): gồm các nội dung

- Ngày 28/10/2017 (Thứ bảy): gồm các nội dung

Từ khóa: Hoàng Kim, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ