Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền ở khu vực phía Nam

Sau hơn 1 năm thực hiện, đã có 26/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản với VPCP.

Ngày 28/7, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ứng dụng CNTT, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng CNTT, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong hệ thống cơ quan hành chính.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Trong Nghị quyết này, Chính phủ đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể, quan trọng cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị.

Một trong 6 nhiệm vụ VPCP được giao chủ trì thực hiện là phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản; tổ chức triển khai phần mềm quản lý văn bản đối với các cơ quan chưa có hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng yêu cầu liên thông.

Sau hơn 1 năm thực hiện, đã có 26/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản với VPCP.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ nhiệm Lê Mạnh Hà, để hoàn thiện một hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương, cho phép tự động gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống liên thông nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP cần phải tiếp tục triển khai hoàn thiện liên thông văn bản điện tử tới các bộ, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã được hướng dẫn cụ thể về việc kết nối, liên thông văn bản điện tử giữa các cấp và mô hình mẫu liên thông văn bản điện tử 4 cấp hành chính. Các đại biểu cũng được lãnh đạo Vụ Hành chính (VPCP) hướng dẫn quy trình xử lý văn bản điện tử và khai thác, sử dụng văn bản điện tử trên hệ thống liên thông văn bản. Đồng thời, các địa phương cũng được phổ biến về các vấn đề về an toàn an ninh thông tin trên hệ thống kết nối, liên thông văn bản điện tử. Danh mục văn bản pháp lý văn bản tham chiếu.

Cũng tại hội nghị, ông Lý Minh Tuân, Giám đốc Trung tâm CNTT – Truyền thông, Sở TT&TT TPHCM chia sẻ kinh nghiệm thực tế hoàn thiện về liên thông 4 cấp tại TPHCM từ cấp thành phố đến các sở, ngành, quận, huyện và phường - xã.

Theo ông Tuân, trước tiên muốn liên thông hoàn chỉnh với trục liên thông VPCP, các địa phương cần phải triển khai hoàn chỉnh các trục liên thông trong nội bộ của tỉnh mình tại các cấp. Trục liên thông nội bộ làm nhiệm vụ trung chuyển dữ liệu liên thông giữa các đơn vị trong phạm vi nội bộ quản lý của tổ chức, tỉnh, thành.

Đại diện Sở TTTT các tỉnh, thành phố cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong qua trình thực hiện hoàn thiện hệ thống liên thông phần mềm quản lý văn bản các cấp. Đại diện lãnh đạo VPCP đã ghi nhận các ý kiến góp ý từ các địa phương để có điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó hoàn thiện và vận hành hệ thống được tốt hơn. 

Từ khóa: Hoàng Kim, truyền thông khoa học công nghệ