TP.HCM hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN về nông nghiệp

Các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa 70% kinh phí nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án.

Tại buổi hội thảo Thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông nghiệp ngày 7/6/2017, đại diện Sở KHCN TP.HCM đã giới thiệu Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN về nông nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Đây là chương trình được thiết kế nhằm thực hiện những mục tiêu chung như: tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức triển khai dự án, năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nông dân; hình thành được những mô hình chuỗi từ nghiên cứu đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản; chuyển đổi từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn.

Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Khắc Thanh phát biểu khai mạc.

Dự kiến, Sở KHCN TP.HCM sẽ triển khai chương trình ở 5 quận (quận 9, quận 12, Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp) và 5 huyện cho đối tượng là hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với mức hỗ trợ tối đa 70% kinh phí (gồm tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo,…) nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án. Trong đó, Sở sẽ ưu tiên hỗ trợ những dự án có tính khả thi và triển khai thực tế, đồng thời có kinh phí đối ứng khi triển khai.

Bên cạnh đó, Sở KHCN TP.HCM cũng tiến hành xây dựng tài liệu các mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN phục vụ nông nghiệp nhằm phổ biến cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân tham khảo, triển khai ứng dụng để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân. Sau khi được nghiệm thu, tài liệu sẽ được Sở phổ biến rộng rãi cho mọi đối tượng.

Không những thế, Sở KHCN TP.HCM còn lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nông dân nhằm nâng cao năng lực quản lý, tổ chức triển khai dự án, năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nông dân, đồng thời giúp nông dân tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng. Qua đó, sẽ hình thành đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý thường xuyên bám sát địa bàn giúp nông dân tiếp tục mở rộng việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ đã được chuyển giao.

Ngoài ra, Sở còn có những hoạt động truyền thông như hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, nông hộ tham gia, triển lãm mô hình, giới thiệu công nghệ, sản phẩm tại các kỳ hội chợ trong nước và quốc tế về nông, lâm và thủy sản; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các sản phẩm và công nghệ chuyển giao cũng như các nhu cầu của thực tế. 

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Sở KHCN TP.HCM sẽ thực hiện những mục tiêu cụ thể gồm:

  • Xây dựng được ít nhất 120 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ có hiệu quả; xây dựng được ít nhất 20% mô hình liên kết ứng dụng khoa học và công nghệ theo chuỗi giá trị hàng hóa;
  • Chuyển giao được ít nhất 150 lượt công nghệ mới, tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.
  • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai dự án, năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho ít nhất 50 cán bộ quản lý và 50 kỹ thuật viên cơ sở, khoảng 3.000 lượt nông dân để có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý thường xuyên bám sát địa bàn giúp nông dân tiếp tục mở rộng việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ đã được chuyển giao.
  • Có ít nhất 01 doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Khắc Thanh - Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM nhấn mạnh cần đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ và tăng cường thêm nhiều ưu đãi để thúc đẩy các hộ nông dân ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Hoàng Kim, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ