TP.HCM: nhiều ưu đãi dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Việc đăng ký công nhận doanh nghiệp KHCN cũng sẽ giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ, làm chủ công nghệ và có kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ đang sở hữu.

Nhằm thực hiện kế hoạch triển khai hỗ trợ chứng nhận cho 75 doanh nghiệp KHCN, Sở KHCN TP.HCM ngày 4/5/2017 tổ chức buổi giới thiệu thông tin chi tiết về những ưu đãi của doanh nghiệp KHCN và cách thức xin cấp hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp KHCN cho các doanh nghiệp và startup trên địa bàn Thành phố.

Ông Chu Bá Long, Phó phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ (Sở KHCN TP.HCM) đã trình bày chi tiết chính sách ưu đãi doanh nghiệp KHCN mà Thành phố đang triển khai như ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách về tín dụng đầu tư phát triển, ưu đãi giá thuê đất.

Chính sách ưu đãi doanh nghiệp KHCN:

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 15 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động KHCN; hoặc 04 năm đầu tiên miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, 09 năm tiếp theo giảm 50% số thu phải nộp.

2. Miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

3. Được hưởng chính sách về tín dụng đầu tư phát triển, bao gồm: cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư. Hưởng các hỗ trợ ưu đãi từ Quỹ Phát triển KHCN quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

4. Được hưởng các dịch vụ tư vấn, đào tạo từ các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp của Nhà nước không phải trả phí dịch vụ; được ưu tiên sử dụng các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm trọng điểm.

5. Được UBND các địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao cho thuê đất, cơ sở hạ tầng với mức thấp nhất trong khung giá cho thuê.

Theo ông Long, để được công nhận là doanh nghiệp KHCN thì doanh nghiệp phải được thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, tiếp đó đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KHCN tại Sở.

Ông Chu Bá Long giải đáp một số câu hỏi về việc hoàn thành hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KHCN.

Điểm đáng lưu ý trong hồ sơ đăng ký chứng nhận DN KHCN là doanh nghiệp phải chứng minh việc sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KHCN (kèm theo các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KHCN), báo cáo quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ từ các kết quả KHCN, nêu rõ sản phẩm hàng hoá hình thành từ kết quả KHCN và các điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều kiện công nhận doanh nghiệp KHCN

1. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc các lĩnh vực:

• CNTT – TT, đặc biệt là công nghệ phần mềm tin học;

• Công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế;

• Công nghệ tự động hóa;

• Công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nano;

• Công nghệ bảo vệ môi trường;

• Công nghệ năng lượng mới;

• Công nghệ vũ trụ;

• Một số công nghệ khác do Bộ KHCN quy định.

2. Doanh nghiệp chủ sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả KHCN:

• Kết quả của các chương trình, đề tài, dự án KHCN; kết quả của các dự án nghiên cứu giải mã, làm chủ công nghệ.

• Các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; chương trình máy tính đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Cụ thể, sản phẩm mà doanh nghiệp dùng để chứng minh phải là kết quả của việc nghiên cứu KHCN. Nếu doanh nghiệp tự nghiên cứu KHCN thì cần có chứng nhận về sở hữu trí tuệ hoặc làm báo cáo rõ ràng.

Đại diện Sở KHCN TP.HCM cho biết Sở hiện có nhiều nhóm chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành nội dung dự án sản xuất kinh doanh để xin cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ hỗ trợ kinh phí tư vấn, khảo sát đánh giá tiềm năng nghiên cứu, đổi mới KHCN của các doanh nghiệp và hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KHCN.

Từ khóa: cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Hoàng Kim, sở hữu trí tuệ, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ