Cần đột phá trong quản lý đô thị gắn với đô thị thông minh

Ý kiến được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu lên tại Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016 của Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương diễn ra vào hôm 3/3.

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ tổ chức tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự hội nghị cùng lãnh đạo 5 thành phố thuộc Trung ương.

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 - Nguồn ảnh: SGGP

Đặc biệt, trong năm 2016 các Thành phố đã đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, giải quyết những khó khăn về đời sống người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Cụm trưởng cụm thi đua năm 2016 cho biết năm 2016 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế -xã hội của cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc trung ương đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn của 5 thành phố và công tác thu ngân sách, tăng cao hơn cùng kỳ năm 2015 đạt trên 538 ngàn tỷ đồng, bằng 48,56% thu ngân sách của cả nước, trong đó TP.HCM tổng thu ngân sách đạt hơn 300 ngàn tỷ đồng bằng 57,84% tổng thu ngân sách của cụm 5 thành phố, đồng thời đứng đầu về số lượng doanh nghiệp mới thành lập chiếm hơn 53% tổng số doanh nghiệp thành lập mới cả nước.

Phong trào thi đua yêu nước của 5 Thành phố trong năm 2016 đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế xã hội trọng yếu của các thành phố và của từng cấp, từng ngành, có tác dụng động viên giữ vững và phát huy tinh thần đại đoàn kết, tính năng động, sáng tạo, tạo động lực mới, nhân tố mới, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lưu ý lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương là các thành phố này cần có nhiều nội dung đột phá trong công tác điều hành hơn nữa. Trong đó, cần có đột phá trong quản lý đô thị gắn với đô thị thông minh. Diện tích cộng lại của 5 thành phố trực thuộc Trung ương chiếm 5% cả nước trong khi đóng góp thì chiếm 50% ngân sách cả nước. Với diện tích, cường độ và tốc độ phát triển như vậy thì các thành phố phải có tầm nhìn và quy hoạch dài hạn, chuyển từ quản lý đô thị thủ công sang quản lý đô thị thông minh. “Cả 5 thành phố muốn quản lý đô thị hiện đại một cách hiệu quả không có con đường nào khác là quản lý đô thị thông minh. Kế đó là nâng cao năng lực cạnh tranh của 5 thành phố”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.

Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng Trung ương cũng nhấn mạnh: Đã là đô thị thông minh thì cần lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ của chính quyền. Chủ thể rất quan trọng của đô thị là chính quyền vì không có chính quyền thì không có đô thị thông minh.

(theo SGGP).

Đánh giá mặt mạnh của Phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thi đua-khen thưởng Trung ương cho rằng phong trào đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu KT-XH trọng yếu của các Thành phố và của từng ngành, từng cấp; đã có tác dụng động viên giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo, tạo động lực và nhân tố mới, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế của các Thành phố ngày càng cao. Ngoài ra, công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của các Thành phố đã từng bước đổi mới và đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, sát với thực tiễn của từng ngành.

Hội đồng thi đua-khen thưởng Trung ương cũng nhìn nhận phong trào thi đua ở một số địa phương, ngành, lĩnh vực còn mang tính hình thức, chưa toàn diện, thiếu chiều sâu và sự vận dụng lan toả, chưa thu hút được nhiều lực lượng tham gia hưởng ứng

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao phong trào thi đua của cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc trung ương có ý nghĩa to lớn đối với các thành phố nói riêng và với cả nước nói chung vì 5 Thành phố là đầu tàu về kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh với vai trò quan trọng của mình, trong năm 2016, 5 Thành phố đã có nỗ lực đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 207 là cả 5 Thành phố lớn phải có sự đột phá chung là quản lý đô thị hiện đại và tiến tới là xây dựng thành phố thông minh, phải nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng sức hút đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung giải quyết các vấn đề người dân quan tâm, kịp thời phát hiện và tuyên dương điển hình.

Bên cạnh việc ký kết thi đua, 5 Thành phố cần phối hợp tổ chức trao đổi kinh nghiệm về xây dựng thành phố thông minh, hợp tác đẩy mạnh phát triển kinh tế, về chính sách phát triển đô thị, từ đó chia sẻ kinh nghiệm với cả nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu 5 Thành phố phải là đơn vị đi đầu trong việc đánh giá chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động sáng tạo, các Thành phố cần quan tâm hơn về hoạt động sáng tạo, gắn với các Khu công nghệ cao, các hoạt động khởi nghiệp. Ông Nguyễn Thiên Nhân nhấn mạnh năm 2017 phải là năm đột phá về hoạt động khởi nghiệp và cần tích cực phát hiện điển hình, học tập điển hình và làm theo điển hình.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng khuyến nghị các Thành phố cần quan tâm xây dựng hệ thống số liệu tích hợp để phục vụ cho quá trình tham gia vào đô thị thông minh.

Tại Hội nghị, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tập trung triển khai hiệu quả xây dựng thành phố thông minh, phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", cả nước chung tay vì người nghèo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả.


Cụm đã thống nhất đề cử Thành phố Đà Nẵng là cụm trưởng và Thành phố Hải phòng là cụm Phó cụm thi đua 2017 và ký kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017. 

Từ khóa: đô thị thông minh, khoa học công nghệ, smart city, thành phố thông minh, truyền thông khoa học công nghệ