Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng và đổi mới sáng tạo

Giám đốc Sở KHCN TP.HCM khẳng định chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo năm 2017 sẽ đi theo định hướng thị trường.

Sáng 23/2, Sở KHCN TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố giới thiệu các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2017.

Theo Giám đốc Sở KHCN Thành phố Nguyễn Việt Dũng, chương trình được xây dựng với mục tiêu tiếp sức cho doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời áp dụng vào thực tiễn các hệ thống quản lý và quản trị năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo, thông qua đó nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Dự kiến, trong năm 2017, Sở sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại 3.200 doanh nghiệp thuộc các loại hình khác nhau của các ngành, lĩnh vực trọng yếu, ngành công nghiệp truyền thống và dịch vụ trên địa bàn; tổ chức tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai, xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ về quản trị năng suất, chất lượng.

Đáng chú ý, chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo do Sở KHCN TP.HCM thực hiện trong năm nay sẽ đi theo định hướng thị trường. Cụ thể, Sở KHCN sẽ không tuyển chọn nhà tư vấn, không tuyển chọn doanh nghiệp mà để thị trường tự quyết định.

“Các tổ chức tư vấn phải tự tìm hiểu thị trường, khách hàng tiềm năng mà mình hướng đến. Doanh nghiệp cũng sẽ tìm kiếm đến những đơn vị tư vấn có chất lượng nghiệp. Sau khi đơn vị tư vấn và doanh nghiệp đạt được thỏa thuận, Sở KHCN TP.HCM sẽ tiếp nhận đề xuất thực hiện nhiệm vụ, ký hợp đồng giao nhiệm vụ cho tổ chức tư vấn”, ông Dũng nói. 

PC World VN 03/2017

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Kim Hoàn, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ