Chương trình nâng cao năng suất chất lượng: TP.HCM chỉ hỗ trợ, chứ không bao cấp

(PCWorldVN) Sở KHCN TP.HCM ngày 23/2/2017 tổ chức Hội thảo giới thiệu Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2017.

Theo đó, Sở dự kiến sẽ tiến hành hỗ trợ cho khoảng 3.200 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố ở 3 nội dung: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tư vấn, hỗ trợ triển khai xây dựng và áp dụng các hệ thống, công cụ quản trị năng suất chất lượng; xây dựng tài liệu trực tuyến giúp doanh nghiệp tự nghiên cứu và áp dụng trong thực tế.

Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng giải đáp câu hỏi của các nhà tư vấn.

Qua sự ưu tiên lựa chọn một nhóm doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở KHCN TP.HCM đòi hỏi tính thiết thực trong việc đánh giá hiệu quả của chương trình hỗ trợ, thoát khỏi cảnh hỗ trợ dàn trải kém hiệu quả ở thời kỳ trước.

Bên cạnh đó, ông Dũng còn khẳng định nguồn kinh phí của chương trình chỉ nhằm hỗ trợ thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo chứ không bao cấp toàn bộ cho doanh nghiệp.

Nhận biết được hiệu quả không cao trong việc gọi đấu thầu hỗ trợ do doanh nghiệp có những nhu cầu khác nhau, nên Chương trình hỗ trợ năm 2017 được Sở định hướng thị trường, nhằm đòi hỏi tính năng động của các tổ chức tư vấn lẫn doanh nghiệp.

Sự định hướng của Sở thể hiện rất rõ ràng khi yêu cầu tổ chức tư vấn chủ động liên hệ, khảo sát doanh nghiệp để thiết kế các gói nội dung tư vấn, huấn luyện phù hợp. Điều này rất phù hợp khi nhiều doanh nghiệp đã nhận thấy mỗi tổ chức tư vấn có chuyên môn và thế mạnh riêng theo từng lĩnh vực và có mong muốn tự lựa chọn tổ chức tư vấn.

Ông Nguyễn Việt Dũng nói doanh nghiệp cần chủ động đề xuất với Sở.

Về vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp tự đào tạo nhân lực (do ở Việt Nam chưa có lớp đào tạo phù hợp) hoặc tự sản xuất máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo, ông Dũng nói doanh nghiệp nên chủ động đề xuất với Sở, bởi nội dung hỗ trợ sẽ được hội đồng thẩm định xét duyệt tùy thuộc vào độ phức tạp và tính rõ ràng của bản thuyết minh hồ sơ đăng ký. 

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Hoàng Kim, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ