TP.HCM: Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch

(PCWorldVN) UBND TPHCM vừa giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục CNTT thuộc Bộ Tư pháp và Sở TTTT Thành phố để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn.

Sở Tư pháp cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở TTTT Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục: cấp bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử và một số thủ tục khác theo nhu cầu trên trang dịch vụ công trực tuyến của thành phố; tham mưu UBND TP.HCM văn bản đề nghị Bộ Tư pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo công văn của Văn phòng Chính phủ.

Nguồn: HoChiminh Cityweb

 

Từ khóa: An Huy, cải cách hành chính, chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT