TP.HCM khuyến khích ứng dụng KHCN vào nông nghiệp

(PCWorldVN) Sở KHCN TP.HCM sẽ hỗ trợ kinh phí lên đến 300 triệu đồng cho mỗi dự án nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ tại 10 quận/huyện.

Đây là một hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có dự án triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp trên địa bàn 5 huyện và 5 quận (Q.9, Q.12, Bình Tân, Thủ Đức và Gò Vấp) của TP.HCM để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân. 

Hỗ trợ lên đến 300 triệu cho dự án nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối tượng hướng tới của hoạt động lần này là tập trung vào hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các dự án đạt yêu cầu phải có tính khả thi và triển khai thực tế.

Thành phố hỗ trợ tối đa 70% kinh phí của mỗi dự án (gồm tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo,…) nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án.

Tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân lập dự án triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp theo Mẫu DA KHCN&ĐMST NN và gửi về Sở KHCN TP.HCM trước ngày 10/3; 10/6; 10/9 và 10/12 hằng năm.

Sở sẽ tổ chức thẩm định và xét duyệt theo từng quý.

Hình thức tiếp nhận: chọn 1 trong 2 hình thức dưới đây

  • Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (1 bản chính) về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý KHCN cơ sở) - 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
  • Gửi qua địa chỉ e mail (bản PDF có ký tên, đóng dấu): qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn

Thông tin liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý KHCN cơ sở)

Điện thoại: 39.307.463

Người liên hệ:

  • Chị Trương Thị Thanh Tuyền – 0908.891.744
  • Anh Lê Huy Hoàng – 0918.425.747

 

 

Từ khóa: khoa học công nghệ, Sở KHCN TP.HCM