TP.HCM: Nhân rộng các mô hình điểm về năng suất

(PCWorldVN) Trong giai đoạn 2006-2015, Thành phố có 74 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trong tổng số 967 lượt doanh nghiệp đạt giải của cả nước.

Sở KHCN TP.HCM sáng 29/7 tổ chức hội nghị phổ biến dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM đến năm 2020”.

Theo ông Nguyễn Văn Hà - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Thành phố (thuộc Sở KHCN TP.HCM), sau 10 năm triển khai các nhiệm vụ của Thập niên Chất lượng lần thứ hai, Thành phố đã hình thành được phong trào năng suất chất lượng rộng khắp trên địa bàn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn trong nhận thức cũng như hành động về  năng suất - chất lượng - hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo tiền đề phát triển bền vững và hội nhập thành công.

Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL TP.HCM Nguyễn Văn Hà công bố thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2006-2015, Thành phố có 74 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên tổng số 967 lượt doanh nghiệp đạt giải của cả nước, chiếm tỷ lệ khoảng 7.7 ; 6/24 doanh nghiệp của TP.HCM đạt giải châu Á - Thái Bình Dương, chiếm tỷ lệ 25%.

Ông Nguyễn Văn Hà cho biết Sở KHCN Thành phố đã xây dựng dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM đến năm 2020 thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" theo Quyết định số 712/2010/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong dự án, một trong những mục tiêu quan trọng nhất là tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng.

Đại diện Sở KHCN Thành phố cho biết, trọng tâm của dự án là xây dựng các mô hình điểm về áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, hệ thống quản lý tiên tiến và hỗ trợ nhân rộng kết quả mô hình điểm tới các doanh nghiệp nhằm góp phần nâng tỷ phần đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (Total Factor Productivity) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Thành phố lên ít nhất 40% vào năm 2020.

Dịp này, đại diện Sở KHCN và Chi cục TCĐLCL Thành phố cũng công bố thông tin về các chương trình đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức nâng cao năng suất chất lượngđổi mới sáng tạo trong năm 2016.

Trong quá trình thực hiện dự án này, Sở KHCN Thành phố sẽ thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện và căn cứ vào tình hình kinh tế của Thành phố cũng như cả nước để qua đó xem xét và có những đề xuất, kiến nghị UBND Thành phố có những điều chỉnh hợp lý nhưng vẫn bảo đảm đạt được mục tiêu chính đề ra của dự án.

Từ khóa: 40 năm Sở KHCN TP.HCM, đổi mới sáng tạo, Hồng Linh, khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học, Sở KHCN TPHCM, truyền thông khoa học công nghệ