Từ 20/7: TP.HCM dừng phát hành thư mời bằng giấy

(PCWorldVN) UBND Thành phố vừa có chủ trương chấm dứt việc phát hành thư mời bằng giấy trong các cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp trực thuộc kể từ ngày 20/7/2016.

Tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, UBND Thành phố vừa có chủ trương chấm dứt việc phát hành thư mời bằng giấy trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp trực thuộc kể từ ngày 20/7/2016.

Sau thời gian này, toàn bộ thư mời được phát hành theo hình thức thư mời điện tử thông qua tin nhắn SMS và email.

Ngoài ra, kể từ ngày 30/7/2016, Văn phòng UBND Thành phố sẽ không tiếp nhận xử lý đối với các hồ sơ trình UBND Thành phố không đính kèm file điện tử.

* Trước đó, vào chiều 6/7, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng vận hành đường dây nóng của Thành ủy TP.HCM trên lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy sau 3 tháng vận hành, đường dây nóng đã nhận tổng số tin phản ánh hơn 13.320 tin. Trong đó, tin cấp độ 1 (điện thoại viên trực tiếp hướng dẫn, giải đáp) là 6.760 tin; tin cấp độ 2 (những vụ việc phát sinh trong đời sống người dân) là 4.980 tin; tin cấp độ 3 (những nội dung Thành phố đã có chỉ đạo, các đơn vị thực hiện chậm, chưa đạt hiệu quả) là 1.000 tin; tin cấp độ 4 (người dân muốn gặp trực tiếp lãnh đạo Thành phố) là 350 tin và tin cấp độ 5 (người dân hiến kế xây dựng Thành phố) là 230 tin.

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị.

Về công tác xử lý, lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố cho biết các thông tin phản ánh liên tục được cập nhật và phân công cho các đơn vị trực tiếp hoặc tham mưu xử lý theo cấp độ, trong đó, tin cấp độ 2 là thông tin phản ánh phổ biến nhất, chiếm số lượng nhiều nhất trong số các phản ánh cần phải xử lý và được Ban Tiếp công dân chuyển đến Chủ tịch UBND các quận - huyện, Thủ trưởng các sở ngành, đồng thời gửi Chánh văn phòng các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn 1 số mặt cần khắc phục như phần mềm xử lý thông tin đường dây nóng chưa hoàn thiện, còn xảy ra lỗi kỹ thuật trong thao tác xử lý; cập nhật kết quả xử lý thông tin chưa thể thống kê phân biệt rõ đâu là nội dung kết quả phản hồi thông tin (sau khi xử lý) với việc chỉ đạo xử lý thông tin ở cấp cơ sở (nội dung chỉ đạo giao việc ở cơ sở); việc phân cấp độ chưa chuẩn xác và phản hồi thông tin tại các sở ngành, quận - huyện còn chậm, chưa kịp thời (nhất là thông tin cấp độ 2).

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh, việc triển khai đường dây nóng có ý nghĩa chính trị quan trọng, đây là cầu nối gắn kết giữa nhân dân và chính quyền thành phố, giúp lãnh đạo Thành phố gần với nhân dân hơn. Trong 3 tháng vừa qua, số cuộc gọi yêu cầu gặp trực tiếp với lãnh đạo Thành phố là rất lớn, điều này cho thấy nhân dân quan tâm và kỳ vọng vào sự phát triển của TP.HCM.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động đường dây nóng trong thời gian tới, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị các sở ngành, quận huyện tổng rà soát các xử lý còn tồn đọng, phân loại rõ các loại báo cáo; tiếp tục hoàn chỉnh phần mềm vận hành đường dây nóng, bảo đảm công tác cập nhật xử lý, không xảy ra lỗi phần mềm trong quá trình sử dụng; tập huấn nâng cao kỹ năng cho điện thoại viên và lấy ý kiến hài lòng của người dân khi sử dụng đường dây nóng; ban hành quy chế ràng buộc trách nhiệm của lãnh đạo Thành phố với các sở ngành, quận huyện.

Từ khóa: chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, e-Government, Lâm Đức Thắng, truyền thông khoa học công nghệ, ứng dụng CNTT