Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và đổi mới sáng tạo

(PCWorldVN) Sở KHCN TP.HCM sẽ tổ chức các lớp đào tạo, hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

Tin từ Sở KHCN TP.HCM cho biết, kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung trên được hỗ trợ từ ngân sách của Thành phố.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, các khóa học gồm:

Ngoài ra, Sở KHCN cũng triển khai các chương trình hỗ trợ kinh phí cho các dự án, chương trình như sau:

Xem chi tiết các khóa đào tạo và chương trình, nhấn vào đây.

Thông tin liên hệ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 08.3930.7203 - 08.3930.2004
Email: bntan.skhcn@tphcm.gov.vn; ntmngoc.skhcn@tphcm.gov.vn; ptns.skhcn@tphcm.gov.vn
Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn hoặc www.chicuctdc.gov.vn

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học, Tố Như, truyền thông khoa học công nghệ