TP.HCM phê duyệt Chương trình phát triển CNNT-TT giai đoạn 2016-2020

(PCWorldVN) Trong đó, thúc đẩy việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền Thành phố là một trong ba nhiệm vụ quan trọng.

Các mục tiêu cụ thể của chương trình gồm:

Ảnh minh họa.

Tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển công nghiệp vi mạch Thành phố được ban hành theo Quyết định số 6358/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 về việc phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP.HCM giai đoạn 2013-2020” và Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND Thành phố.


Chương trình đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, gồm có: Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước; phát triển công nghiệp CNTT, gồm công nghiệp phần mềm, nội dung số và công nghiệp vi mạch; chương trình an ninh mạng; chương trình đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực CNTT; chương trình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông; chương trình truyền thông về ứng dụng và phát triển CNTT – truyền thông của Thành phố. 

Từ khóa: công nghệ truyền thông, khoa học công nghệ, phát triển CNTT, truyền thông, truyền thông khoa học công nghệ