TP.HCM: Xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ cấp bách

(PCWorldVN) UBND TP.HCM vừa yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện phải xác định nhiệm vụ xây dựng CPĐT, CQĐT là quan trọng và cần được thực hiện đồng bộ.

Theo tin từ VP UBND TP.HCM, chỉ đạo của UBND Thành phố nêu rõ các nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử Thành phố cần được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thống nhất góp phần tạo ra môi trường thuận lợi trong đầu tư kinh doanh của Thành phố.

Nhiệm vụ này xuất phát từ yêu cầu cải cách hành chính và cần được thực hiện đồng bộ với công tác cải cách hành chính Thành phố.

Đồng thời, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương cho năm 2016 và những năm tiếp theo; lập danh mục các sản phẩm dịch vụ công trực tuyến, cấp độ thực hiện, yêu cầu xây dựng phần mềm để ứng dụng.

TP.HCM: Tích cực xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử
Ảnh minh họa.
Nhằm thực hiện chủ trương một đầu mối thiết kế xây dựng, triển khai phần mềm ứng dụng CNTT thống nhất trên toàn Thành Phố, UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với từng sở, ngành, quận, huyện để thẩm định nội dung đề xuất của các đơn vị, thống nhất danh mục các loại công việc cần triển khai; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo về xây dựng đô thị thông minh Thành phố, trình UBND Thành phố trong tháng 5/2016.

Từ khóa: chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến, đô thị thông minh, e-Government, hành chính công