TP.HCM: Đổi mới sáng tạo hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở

(PCWorldVN) Nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh ứng dụng và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ là những mục tiêu của TP.HCM trong giai đoạn 2016-2020 sắp tới.

Sáng ngày 11/9/2015, Sở Khoa Học và Công Nghệ TP.HCM tổ chức Hội nghị Sơ kết báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn các quận huyện 8 tháng đầu năm 2015 và định hướng hoạt động 4 tháng cuối năm, đồng thời đưa ra kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020.

Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM, ông Trịnh Minh Tâm, phát biểu tại Hội nghị.
Theo báo cáo, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) của 24 quận huyện TP.HCM trong năm 2015 là 2.549.870.000 đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2015, phòng kinh tế các quận huyện đã phối hợp Thanh tra Sở KHCN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành kiểm tra 451 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, cột đo xăng dầu, cân kỹ thuật, cân thông dụng, hàng đóng gói sẵn, khí dầu mỏ hóa lỏng,…

Về định hướng kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2015, Sở KHCN đề nghị UBND các quận huyện tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra KHCN; tuyên truyền phổ biến pháp luật về KHCN; huấn luyện nghiệp vụ quản lý nhà nước về KHCN cho cán bộ quận huyện; đẩy mạnh ứng dụng các đề tài, dự án KHCN cùng một số hoạt động khác.

Cũng tại Hội nghị, Sở KHCN TP.HCM đã đề ra kế hoạch hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, nhiệm vụ chính là phải nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KHCN cấp cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng KHCN tại các tổ chức, cơ quan; đồng thời thúc đẩy ứng dụng KHCN, hoạt động đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

Từ khóa: Huy Thắng, khoa học công nghệ, Sở KHCN, Sở KH-CN TPHCM, Sở KHCN TPHCM