Đặt hàng 6 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia

(PCWorldVN) Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 1580/QĐ-KHCN phê duyệt danh mục đặt hàng 6 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

Theo Chinhphu.vn, đó là các đề tài:

Khoa học công nghệ, khoa học công nghệ, sáng tạo khoa học
Ảnh minh họa.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên tổ chức thông báo danh mục đặt hàng trên theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

Sau khi tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành, các đơn vị báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.

Từ khóa: nghiên cứu khoa học, sáng tạo khoa học, Sở KHCN TPHCM, Sở KH-CN TPHCM