Dịch vụ công cấp 4: Cần nhiều nỗ lực

Kết quả khảo sát website bộ, ngành, địa phương lần 3 (năm 2009) vừa được Bộ TTTT công bố đầu tháng 2/2010. TGVT B đã phỏng vấn ông Lê Quốc Hưng, trưởng phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Cục Ứng dụng CNTT, đơn vị trực tiếp thực hiện khảo sát.

Thưa ông, đây là lần thứ ba Cục Ứng dụng CNTT thực hiện việc khảo sát đánh giá website bộ ngành, địa phương. Các lần khảo sát đánh giá trước đã đúc rút được những kinh nghiệm gì cho lần này?

Sau mỗi lần kiểm tra, đánh giá, chúng tôi đều rút kinh nghiệm để hoàn thiện. Việc xây dựng tiêu chí, hệ số (điểm) đánh giá cho mỗi tiêu chí đều được thay đổi để phù hợp hơn theo từng mức độ quan trọng. Phương pháp kiểm tra đánh giá cũng được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế và phản ánh đúng chất lượng của website hơn. Chẳng hạn, năm 2009, tiêu chí được bổ sung dựa trên quy định của Thông tư 26 của Bộ TTTT về cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước.

Ông có nhận xét gì về việc thay đổi thứ hạng của một số địa phương, bộ ngành thuộc Top 10? Phải chăng, kết quả của những lần khảo sát trước đã có tác động rất lớn đến việc xây dựng, vận hành website của các đơn vị này?

 
Sở TTTT TP.HCM vừa chính thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) để cấp phép họp báo, hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài qua trang thông tin điện tử www.ict-hcm.gov.vn. Thời gian giải quyết hồ sơ cấp phép họp báo là sau 3 ngày còn hồ sơ cấp phép hội thảo, hội nghị là sau 10 ngày. Người đăng ký sẽ nhận được kết quả cấp phép thông qua việc đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký.

Theo tôi, việc tổ chức đánh giá website/portal của Bộ TTTT các lần trước đã có tác dụng nhất định. Việc đánh giá giúp các cơ quan nhà nước (CQNN) quan tâm nhiều hơn về vai trò, trách nhiệm và hiệu quả cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến thông qua website/portal của đơn vị. Việc đánh giá cũng giúp cho CQNN biết được những điểm mạnh và những nội dung còn hạn chế trên website/portal của cơ quan mình để từ đó có phương án khắc phục, nâng cao hiệu quả của website/portal. Bên cạnh đó, cùng với sự định hướng và hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng website/portal từ Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2008 và giai đoạn 2009 – 2010 theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg và 48/2009/DQQ-TTg và với kết quả giai đoạn 1 của đề án “Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010” (Đề án 30), các thủ tục hành chính được rà soát, chuẩn hóa là cơ sở cho việc cung cấp tốt dịch vụ công trực tuyến ở mức 1 và mức 2 tại các đơn vị.

Theo ông, những bộ, ngành, địa phương lọt vào Top 10 là nhờ những lý do nào?

Có 3 nguyên nhân chính: (1) Sự quyết tâm của lãnh đạo; (2) Sự đầu tư đủ về nguồn lực; (3) Chú trọng cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Phải có sự quyết tâm của người đứng đầu webiste/portal của đơn vị đó mới được đầu tư nhân lực, kinh phí tốt.

Top 10 trang thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các địa phương 
TT Địa phương Xếp hạng 2009 Xếp hạng 2008 
1TP. Hồ Chí Minh 1 1 
2Hà Nội 2 4 
3Quảng Bình 3 2 
4Quảng Ninh 4 53 
5Hải Phòng 5 35 
6Đồng Tháp 6 10 
7Thừa Thiên Huế7 3 
8Lào Cai8 9 
9Đồng Nai 9 5 
10Quảng Trị10 26 

Chưa có bộ, ngành, địa phương nào triển khai dịch vụ công đạt mức 4. Nguyên nhân do đâu và Cục có kế hoạch hỗ trợ triển khai dịch vụ công mức 4 trong năm 2010?

Vừa qua, TPHCM đã triển khai dịch vụ công trực tuyến Cấp phép họp báo, hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài ở mức độ 4. Tuy nhiên, để riển khai dịch vụ công mức 4 đòi hỏi rất nhiều điều kiện chúng ta chưa có đủ. Chẳng hạn, hạ tầng giao dịch. Ví dụ như giao dịch thanh toán: nếu dịch vụ công trực tuyến có yêu cầu phải trả phí thì đa số cơ quan nhà nước chưa sẵn sàng cho việc thanh toán qua mạng đối với người dân/DN. Hay việc xác thực điện tử, xác nhận tính chính xác của hồ sơ điện tử cũng như của chính người gửi hồ sơ điện tử. Mới đây, Bộ TTTT đã cấp phép cho một số công ty cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số là một cơ sở quan trọng cho việc người dân sử dụng dịch vụ xác thực điện tử. Bên cạnh đó, không phải dịch vụ nào cũng có thể triển khai trực tuyến ngay ở mức độ 4. Ví dụ, những dịch vụ cần có sự kiểm tra, ký nhận trực tiếp của các bên tham gia.

Thời gian tới, Bộ TTTT sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để triển khai thực tế dịch vụ chữ ký số, xác thực điện tử và các vấn đề liên quan khác để thúc đẩy việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Với dịch vụ công trực tuyến, không phải cứ có là được cộng điểm (ví dụ mức 3 được 4 điểm; mức 4 được 8 điểm) vì quan trọng hơn, dịch vụ đó phải dễ sử dụng, thân thiện với người dân/DN. Tiêu chí này có được xét đến?

Thực tế đơn vị đánh giá cũng đã biết việc này. Điều quan trọng không chỉ là dịch vụ đó dễ sử dụng, thân thiện với người dân/DN, việc đánh giá còn phải xác định được tỷ lệ thực sự số dịch vụ công trực tuyến được xây dựng so với số dịch vụ của cơ quan đó, cũng như phải đánh giá được hiệu quả mang lại thông qua tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến so với tổng số hồ sơ được giải quyết trong năm. Tuy nhiên, do năm 2008, số lượng dịch vụ công trực tuyến còn quá ít nên trong năm 2009 chúng tôi vẫn muốn khuyến khích các đơn vị đăng tải càng nhiều càng tốt các dịch vụ công và khuyến khích các địa phương triển khai sâu rộng tới các cấp dưới (quận/huyện) để phục vụ người dân. Song song đó, để tạo thuận lợi cho người dân khi khai thác sử dụng thông tin/dịch vụ công trực tuyến trên website/portal của các cơ quan nhà nước, việc đánh giá sẽ chú trọng tới chức năng hỗ trợ tra cứu thông tin trên website/portal.

Thu Nga (thực hiện)