Công nghệ năng lượng mặt trời nối lưới thông minh SIPV

Với công suất từ 1 kVA đến 10 kVA được lập trình sẵn, tự động chuyển sang sử dụng điện lưới quốc gia vào thời điểm thích hợp,như khi thời tiết xấu hoặc trời tối, lúc nguồn điện mặt trời không đủ, giải pháp công nghệ năng lượng mặt trời nối lưới thông minh SIPV góp phần tiết kiệm tài chính cho khu nhà và cho mạng điện quốc gia, không gây ô nhiễm môi trường.

Linh hồn của công nghệ SIPV chính là máy PV Madicub, nó là bộ hòa điện mặt trời và điện lưới, ưu tiên khai thác điện mặt trời. SIPV-Madicub tự cung cấp điện xoay chiều 220V, tần số 50Hz.

Mạng SIPV-Madicub giúp người sử dụng giảm chi phí dùng điện trong giờ cao điểm, chỉ dùng điện lưới giá rẻ giờ thấp điểm (22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau), góp phần tiết kiệm tài chính cho khu nhà và cho mạng điện quốc gia, không gây ô nhiễm môi trường.

Xem bài viết chi tiết tại: http://techport.vn/44/cong-nghe-nang-luong-mat-troi-noi-luoi-thong-minh-sipv-80610.html

Từ khóa: Hồng Long, TechPort, truyền thông khoa học công nghệ