Phát động Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp - sản phẩm GIS TP.HCM năm 2018

Các giải pháp - sản phẩm GIS sáng tạo, có thể giải quyết những vấn đề thực tiễn của TP.HCM, sẽ được Sở KHCN Thành phố xét chọn đầu tư hoàn thiện với kinh phí tối đa 2 tỷ đồng.

Chiều ngày 15/10, trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM 2018 (WHISE 2018), Sở KHCN Thành phố chính thức phát động Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp - sản phẩm GIS TP.HCM năm 2018.

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý - Sở KHCN TP.HCM công bố chi tiết cuộc thi

 

Cuộc thi nhằm tìm kiếm các giải pháp, sản phẩm GIS và các công nghệ liên quan để giải quyết các vấn đề thực tiễn của TP.HCM; xây dựng Thành phố thành đô thị thông minh, sáng tạo; giải quyết các bài toán trong các chương trình đột phá của Thành phố.

Thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý - Sở KHCN TP.HCM đã phát triển và hoàn thiện các nền tảng HCMGIS gồm HCMGIS Portal, HCMGIS Maps, HCMGIS GeoSurvey, HCMGIS GeoReference, HCMGIS OpenData, HCMGIS StoryMaps.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ ngày công bố đến hết ngày 15/12/2018.

Việc ứng dụng các nền tảng HCMGIS để giải quyết các bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, kinh tế - văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, du lịch, an ninh quốc phòng… là 1 trong 2 nội dung của giải thưởng.

Nội dung còn lại dành cho các Giải pháp - Sản phẩm GIS sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn của Thành phố, xây dựng Thành phố thành đô thị thông minh; giải quyết các bài toán trong các chương trình đột phá của Thành phố. Ban Tổ chức sẽ chọn và trao giải đồng hạng cho 3 sản phẩm, giải pháp tốt nhất ở mỗi nội dung.

Các sản phẩm, giải pháp tham dự cuộc thi sẽ được đánh giá dựa trên các yếu tố Tính mới, tính sáng tạo (30 điểm), Tính khả thi (25 điểm),Tính hiệu quả (25 điểm), Tác động xã hội (20 điểm).

Từ khóa: GIS, ứng dụng GIS, WHISE 2018