Công nghệ xử lý nước thải tại nguồn không qua bể tự hoại

Khác với các phương pháp xử lý nước thải truyền thống, công nghệ xử lý nước thải tại nguồn không qua bể tự hoại sử dụng vi sinh vật bám dính lên giá thể lơ lửng, chuyển động liên tục trong nước thải để xử lý.

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị. Tại các thành phố lớn, lượng nước thải chưa qua xử lý của hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp xả thẳng ra môi trường là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường nguồn nước.

Tại một số các thành phố lớn, thị xã và thị trấn, thì chỉ một số khu vực dân cư có hệ thống cống rãnh thải nước thải sinh hoạt, song hệ thống này thường dùng chung với hệ thống thoát nước mưa thải trực tiếp ra môi trường tự nhiên hoặc ao hồ hoặc sông suối hoặc thải ra biển. Hầu như không có hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt riêng biệt.

Xử lý nước thải tại các đô thị lớn đang gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ ở Hà Nội và TP.HCM, các đô thị khác như Hải Phòng, Huế, Ðà Nẵng, Nam Ðịnh, Hải Dương... nước thải sinh hoạt cũng không được xử lý độ ô nhiễm nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải đều vượt quá tiểu chuẩn cho phép (TCCP), các thông số chất lơ lửng (SS), BOD; COD; Ô xy hoà tan (DO) đều vượt từ 5-10 lần, thậm chí 20 lần TCCP.

Về tình trạng ô nhiễm nước ở nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp, hiện nay Việt Nam có gần 76% dân số đang sinh sống ở nông thôn là nơi cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, phần lớn các chất thải của con người và gia súc không được xử lý nên thấm xuống đất hoặc bị rửa trôi, làm cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước về mặt hữu cơ và vi sinh vật ngày càng cao.

Trong quy trình xử lý theo công nghệ Jokaso, nước thải (từ các nguồn sinh hoạt và bếp ăn) được thu gom trực tiếp về hệ thống mà không cần đưa qua bể tự hoại 3 ngăn như những hệ thống thông thường.

Xem thêm chi tiết tại: http://techport.vn/44/he-thong-xu-ly-nuoc-thai-jokaso-nhat-ban-phu-hop-voi-dieu-kien-tai-viet-nam-80468.html

 

Mô hình Jakaso

 

 

 

Từ khóa: Cesti, Hồng Long, TechPort