Công nghệ và giải pháp quan trắc điều khiển giao thông thông minh

Những công nghệ, giải pháp về giao thông minh cũng như kết quả triển khai tại một số thành phố ở Việt Nam sẽ được trình bày trong Hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ II vào ngày 26/7/2018 tại Trung tâm hội nghị White Palace - Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Xây dựng thành phố thông minh là xu hướng được các đô thị trên thế giới không chỉ riêng ở Việt Nam đang áp dụng để giải quyết các vấn đề cấp bách về giao thông, y tế, môi trường... nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.  

Hệ thống giao thông thông minh ITS

Trong đó, bài toán thực trạng giao thông như: Ùn tắc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, kinh tế hàng ngày của mọi người dân và xã hội; Tai nạn gây mất mát mạng sống, tài sản cũng như để lại hệ lụy rất lớn; An toàn an ninh là nhiệm vụ được đặt ra cho việc triển khai hệ thống giao thông thông minh (lntelligent Transport System - ITS).  Đây là hệ thống ứng dụng kỹ thuật công nghệ, bao gồm các thiết bị cảm biến, điều khiển, điện tử, tin học và viễn thông trong lĩnh vực giao thông để điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải.

Bài báo cáo "Công nghệ và giải pháp quan trắc điều khiển giao thông đô thị thông minh đã triển khai tại một số thành phố Việt Nam" của PGS.TS. Phạm Hồng Quang - Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm KHCN sẽ được trình bày chi tiết tại hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ II năm 2018 với chủ đề "Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh" do Sở KHCN TP.HCM bảo trợ, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (ICST - www.icst.org.vn) tổ chức tại TP.HCM (diễn ra vào ngày 26/7/2018 tại Trung tâm hội nghị White Palace - Q.Phú Nhuận). 

Các báo cáo tham luận tại hội thảo Smart City 3600 lần thứ II năm 2018:

1. Hệ thống quan trắc và cảnh báo chất lượng không khí
Diễn giả: GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng (Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Tính toán, Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM)

2. Công nghệ và giải pháp quan trắc điều khiển giao thông đô thị thông minh đã triển khai tại một số thành phố Việt Nam
Diễn giả: PGS.TS. Phạm Hồng Quang (GĐ Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam)

3. Giải pháp IoT cho thành phố thông minh
Diễn giả: Ngô Văn Toàn (Phó TGĐ Global CyberSoft Việt Nam)

4. Ứng dụng công nghệ blockchain trong đô thị thông minh
Diễn giả: TS. Dương Minh Đức (Phó Trưởng Khoa Hệ thống thông tin, ĐH CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM)

5. Truy xuất thông tin từ dữ liệu y sinh
Diễn giả: TS.BS. Đoàn Xuân Quang Minh (Broad Institute of MIT & Harvard, Mỹ)

 

Từ khóa: đô thị thông minh, ICST, smart city, Sở KHCN TP.HCM, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán