Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM: kết nối doanh nghiệp, đưa công nghệ vào đời sống

Với sự hỗ trợ và tư vấn tậm tâm từ CESTI, và thông qua cổng thông tin điện tử Techport.vn, một doanh nghiệp trong nước đã chuyển giao và lắp đặt thành công, đưa vào sử dụng hệ thống máy lọc nước sạch cho Đại đội bộ binh 568 đóng quân trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đây cũng công trình xã hội do Công đoàn Sở KHCN TP.HCM chủ trì thực hiện

Xem chi tiết tại bài viết: http://techport.vn/44/san-giao-dich-cong-nghe-tp-hcm-ket-noi-doanh-nghiep-dua-cong-nghe-vao-doi-song-80292.html

 

Từ khóa: Cesti, Hồng Long, nông nghiệp công nghệ cao, TechPort, truyền thông khoa học công nghệ