Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

“Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp – con đường phát triển bền vững” là hội thảo do Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM và VCCI tổ chức ngày 9/4/2010.

Ông Nguyễn Hải An.
Hội thảo tại TP.HCM này đã thu hút trên 100 doanh nghiệp, sinh viên, các nhà nghiên cứu ở các trường ĐH, viện nghiên cứu… trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hải An, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM đã giới thiệu một số chương trình hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật, công nghệ đến các tổ chức, cá nhân có ý định hình thành và phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao gồm: hỗ trợ đào tạo, tư vấn về pháp lý, sở hữu trí tuệ, kỹ năng quản trị và phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ, cải tiến công nghệ, hoàn thiện sản phẩm; hỗ trợ xây dựng mối liên kết, tiếp cận các nguồn lực, tiếp xúc các nhà đầu tư, nguồn tài cính, nguồn nhân lực, các chương trình, chính sách ưu đãi của nhà nước…

Đối tượng tham gia vào vườn ươm là các tổ chức, cá nhân có ý tưởng công nghệ muốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao hoặc các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác muốn chuyển sang lĩnh vực này; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao mới thành lập không quá 2 năm muốn hoàn thiện công nghệ hoặc phát triển sản phẩm mới.

Các doanh nghiệp phải có ý tưởng hoặc kết quả nghiên cứu công nghệ có tính khả thi; sở hữu hợp pháp các kết quả nghiên cứu công nghệ sẽ áp dụng khi tham gia tại vườn ươm; có kế hoạch khả thi được hội đồng thẩm định đánh giá thông qua; đặc biệt là không xung đột với các doanh nghiệp khác đang tham gia tại vườn ươm…

Ngoài giới thiệu các chương trình hỗ trợ về chính sách ưu đãi của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghêệ cao, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cũng đã giới thiệu chính sách hỗ trợ và ưu đãi trong phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ cao đến doanh nghiệp. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp cũng đã điểm qua kết quả mà Trung tâm đã hỗ trợ các doanh nghiệp như chương trình “Mỗi nhà nông 1 website”. Đến nay chương trình đã có 33 DN được hỗ trợ xây dựng website miễn phí…

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM là đơn vị sự nghiệp có thu (thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao) thành lập ngày 5/10/2009 theo Quyết định của UBND TP.HCM và hoạt động chính thức từ 1/1//2010, nhằm mục đích khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hình thành và phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.