Sản phẩm nông nghiệp và 'rào cản' mang tên sở hữu trí tuệ

Làm thế nào để đẩy mạnh công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm nông nghiệp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là 1 trong số nhiều nội dung quan trọng được đề cập trong khuôn khổ Hội thảo Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm nông nghiệp Việt Nam diễn ra sáng 31/10 tại TP.HCM.

Cụ thể, nhằm xây dựng chiến lược thương hiệu, bảo vệ thương hiệu nông sản cho các doanh nghiệp Việt Nam góp phần phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển nền nông nghiệp bền vững và hội nhập, Cục công tác phía Nam - Bộ KHCN sáng ngày 31/10 phối hợp với Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi các vấn đề bất cập trong đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT), nhiều chuyên đề phong phú được các diễn giả trình bày như: Tổng quan, vai trò và một số quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông nghiệp; Vai trò của Hội nông dân và các hiệp hội trong việc thúc đẩy bảo hộ và khai thác quyền SHTT cho các sản phẩm nông nghiệp; Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp để thúc đẩy việc bảo hộ, khai thác quyền SHTT cho các sản phẩm nông nghiệp dưới góc nhìn chuyên gia. Xây dựng mối liên hệ gắn kết 4 nhà: “nhà nông – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học – nhà quản lý” trong bảo hộ và phát triển thương hiệu cho nông sản Việt.

Đặc biệt, tọa đàm Giải pháp xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu cho nông sản Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước được các diễn gia trao đổi, thảo luận cũng đã góp phần định hướng phát triển nông nghiệp nói chung và thị trường tiêu thụ nông sản nói riêng cho sản phẩm nông sản Việt Nam tại thị trường trong nước và trên thế giới.

Từ khóa: quyền sở hữu trí tuệ