Hội thảo Truyền thông thích ứng thời đại công nghiệp 4.0

Chiều nay 15/10/2018, trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM tại Sihub thuộc Sở KHCN TP.HCM đã diễn ra Hội thảo Truyền thông thích ứng thời đại công nghiệp 4.0.

Hội thảo "Truyền thông thích ứng thời đại công nghiệp 4.0” mang đến nhiều nội dung thú vị với loạt bài tham luận và chia sẻ nhằm làm rõ tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với báo chí, từ đó doanh nghiệp sẽ thích ứng và xây dựng thương hiệu trên nền tảng chuyển đối số thế nào: Trí tuệ nhân tạo trong xây dựng thương hiệu trên truyền thông số và truyền thông đại chúng.

Bên cạnh đó, các diễn giả cũng chia sẻ kiến thức về nghiệp vụ, giúp các tổ chức và doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn sự thay đổi của báo chí trong thời đại mới, từ đó xây dựng cho mình phương thức tiếp cận công chúng mục tiêu phù hợp. Hội thảo cũng là dịp giới thiệu những thiết bị tự nghiên cứu, sản xuất, chuyển tin tức hình ảnh ngay từ hiện trường về tòa soạn khi phóng viên đang tác nghiệp, bản quyền nội dung trong thời đại Internet of Things.

Cũng tại Hội thảo "Truyền thông thích ứng thời đại công nghiệp 4.0”, bài tham luận "Nâng cao năng lực truyền thông cho cộng đồng, hạn chế tác hại tin giả" giúp hiểu rõ hơn về tin giả và phương thức để ứng phó nhằm tránh khủng hoảng truyền thông.

Ban tổ chức mong muốn thông qua Hội thảo này, những người quan tâm tham dự sẽ được chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về mô hình, phương thức truyền thông hiệu quả cho vấn đề KHCN, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đồng thời cập nhật tin tức mới nhất về hoạt động ứng dụng KHCN trong truyền thông, phục vụ cho việc xây dựng thành phố thông minh và đô thị sáng tạo theo chủ trương của UBND TP.HCM.

Từ khóa: cách mạng công nghiệp 4.0, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, WHISE 2018