Phương pháp ngăn ngừa suy giảm chức năng thần kinh sau phẫu thuật

Những thiết bị dùng trong chuẩn đoán lâm sàng bệnh lý cũng như ngăn ngừa suy giảm chức năng thần kinh hậu phẫu trang bị công nghệ kích thích điện từ xuyên sọ (transcranial magnetic stimulation – TMS) nhằm giúp điều trị chứng thần kinh dựa trên nguyên lý tạo ra các xung năng lượng điện từ kích thích vỏ não chẩm.

Vào sáng ngày 11/10, trong khuôn khổ “Chợ công nghệ & thiết bị chuyên ngành y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám”, đại diện công ty Nguyên Quốc và đối tác Neurosoft (Nga) sẽ có 2 phiên thuyết trình với chủ đề Theo dõi sinh lý thần kinh nội phẫu thuật: phương pháp ngăn ngừa suy giảm chức năng thần kinh hậu phẫu; và Thiết bị EMG cầm tay trong nghiên cứu đường dẫn truyền vận động và cảm giác. 

Xem chi tiết bài viết, nhấn vào đây

Hoặc nhấn mở trực tiếp địa chỉ: http://techport.vn/44/hoi-thao-gioi-thieu-phuong-phap-ngan-ngua-suy-giam-chuc-nang-than-kinh-hau-phau-80504.html

 

Từ khóa: Hồng Long, thiết bị y tế, truyền thông khoa học công nghệ