CMC và Samsung SDS hợp tác triển khai nhà máy thông minh tại Việt Nam

Theo đó, CMC sẽ phụ trách việc triển khai giải pháp quản lý và điều hành nhà máy thông minh MES của Samsung SDS cho các nhà máy tại Việt Nam.

Hệ thống quản trị nhà máy thông minh MES (Manufacturing Execution System) là giải pháp công nghệ mới nhằm tối ưu công tác quản lý ở các doanh nghiệp sản xuất theo xu thế của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Với giải pháp MES, quá trình sản xuất không còn phải thực hiện thủ công hay được giám sát bởi con người mà thay vào đó sẽ được tích hợp trong một hệ thống quản lý tổng thể từ phần cứng tới phần mềm.

Lễ ký kết giữa CMC và Samsung SDS diễn ra vào ngày 25/6/2018
Samsung SDS là công ty thành viên của Tập đoàn Samsung, tập trung vào các giải pháp công nghệ thông tin cho nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn cầu. Giải pháp quản trị nhà máy thông minh MES của Samsung SDS đã được ứng dụng tại hàng trăm nhà máy sản xuất trên thế giới. Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam được ứng dụng MES trong quá trình sản xuất, Samsung SDS đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC Soft (một thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC) làm đối tác chiến lược và phụ trách việc triển khai MES tại Việt Nam.

Khởi đầu của sự hợp tác hai bên là việc triển khai thành công MES tại Công ty Jworld Vina năm 2017. Tiếp theo đó, CMC cùng Samsung SDS sẽ tiếp tục triển khai giải pháp MES cho hơn 200 nhà cung cấp của Samsung tại Việt Nam.

Là một hệ thống điều hành sản xuất thông minh, MES mang lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Thứ nhất, MES giúp cho các doanh nghiệp đánh giá được tình hình sử dụng của một thiết bị cụ thể trong bộ máy sản xuất, thông qua đó doanh nghiệp có thể cân đối lại việc sử dụng các thiết bị sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Thứ hai, MES cho phép nhà quản lý đo lường được tình hình sử dụng thiết bị nhằm tăng hay giảm cường độ khai thác cho thiết bị đó. Thứ ba, MES giúp ghi chép và lưu dữ liệu tốt hơn. Sử dụng MES doanh nghiệp có thể giảm thiểu thời gian và chi phí quản lý giấy tờ, ngoài ra những vấn đề như tồn kho, mất mát dữ liệu, chi phí hoạt động tăng, chi phí vốn cao hay chất lượng sản phẩm kém đều được MES khắc phục.

Từ khóa: cách mạng công nghiệp 4.0, CMC, Huy Thắng, nhà máy thông minh, Samsung, Samsung SDS