Quý I/2018: Digiworld tăng trưởng mạnh và đều

Doanh thu Quý I/2018 của Digiworld tăng trưởng đều và ấn tượng ở hầu hết các nhóm ngành hàng.

Theo công bố kết quả kinh doanh quý I/2018, Digiworld đã đạt được kết quả kinh doanh Quý I/2018 cực kỳ vượt bậc với những con số ấn tượng:

Bảng cơ cấu doanh thu kết quả kinh doanh Quý I/2018 so với Quý I/2017. (Doanh thu thành phần và số tổng có thể chênh lệch do được làm tròn đến đơn vị tỷ đồng)

Doanh thu Quý I/2018 tăng trưởng ấn tượng đều ở hầu hết các nhóm ngành hàng,trong đó:

Công ty Cổ Phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation – “DGW”) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và công bố báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2018.

Tỷ lệ thuận với doanh thu tăng trưởng mạnh, thì khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 31% so với đầu năm 2018, tuy nhiên vẫn thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu 66%. Điều này cho thấy Digiworld vẫn đang quản lý tốt công nợ và việc luân chuyển dòng tiền.

Bên cạnh đó, lợi nhuận Quý I/2018 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước vì:

Năm 2017, Digiworld vượt 42% kế hoạch lợi nhuận năm, đạt 3,820 tỷ đồng doanh thu và 78.34 tỷ lợi nhuận sau thuế. Trước đó, từ Quý III/2017 Digiworld đã hoàn thành sớm kế hoạch lợi nhuận năm 55 tỷ.

Năm 2018, Digiworld đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến 4,700 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng, tăng 29%.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Quý I/2018 sẽ là nền tảng thuận lợi và mang ý nghĩa động viên tinh thần để Digiworld sớm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã đặt ra.

Từ khóa: câu chuyện kinh doanh, Digiworld, doanh thu, kinh doanh, Mai Hoa