Trồng trọt, chế biến và bảo quản rau, củ, quả thời 4.0: Nhất công nghệ, nhì giao thương

Trước thực tế đó, từ 10-11/5, tại 79 Trương Định - Quận 1, CESTI sẽ tổ chức Techmart chuyên ngành "Trồng trọt, chế biến và bảo quản rau, củ, quả" với mục tiêu tập trung trưng bày, giới thiệu các quy trình công nghệ, máy móc thiết bị của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ phục vụ các công tác từ trồng trọt, chế biến đến bảo quản rau, củ, quả,…

Xem chi tiết bài viết, tại địa chỉ http://techport.vn/44/trong-trot-che-bien-va-bao-quan-rau-cu-qua-thoi-4-0-nhat-cong-nghe-nhi-giao-thuong-80300.html

Từ khóa: nông nghiệp công nghệ cao