Đặt hàng ứng dụng blockchain xây dựng thành phố thông minh

Blockchain sẽ là lời giải cho bài toán ứng dụng công nghệ đáp ứng nhu cầu truy xuất dữ liệu và phát triển chính phủ điện tử trong tương lai.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký trực tuyến (1-16/11/2017), Infinity Blockchain Labs phối hợp cùng Saigon Innovation Hub (thuộc Sở KHCN TP.HCM) tổ chức buổi khởi động cho cuộc thi Vietnam Blockchain Hackathon nhằm giới thiệu chi tiết hoạt động đào tạo và ươm tạo. Được biết, Vietnam Blockchain Hackathon là 1 hợp phần của chương trình Fintech Challenge Vietnam.

Tại buổi khởi động, ông Huỳnh Kim Tước – đại diện Saigon Innovation Hub cho biết cần kết nối các nhóm startup phát triển ứng dụng công nghệ blockchain với khối doanh nghiệp để tạo hệ sinh thái blockchain và tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng cho thương mại, tìm ra giải pháp xử lý dữ liệu, hỗ trợ kinh doanh, phát triển ngân hàng điện tử… nhằm góp phần xây dựng thành phố thông minh. Ông Tước khẳng định Saigon Innovation Hub sẵn sàng tài trợ cho các cuộc thi hoặc dự án ứng dụng blockchain về phát triển chính phủ điện tử, cũng như hỗ trợ về mặt pháp lý để các nhóm startup yên tâm khởi nghiệp.

Theo đại diện ban tổ chức, các đội được đào tạo suốt 1 tuần (17-23/11/2017) với thời lượng 2 giờ mỗi ngày về một số nội dung như Thông tin cơ bản về blockchain, Phát triển sản phầm blockchain, Ethereum và hợp đồng thông minh, Phân tích kinh doanh, Ngôn ngữ lập trình Ethereum… nhằm có đủ kiến thức để ứng dụng sáng tạo công nghệ blockchain.

Sau tuần đào tạo, 15 đội được chọn sẽ bước vào giai đoạn 3 tên Hackathon – đón đầu thử thách bằng việc phát triển gấp rút một ứng dụng ngay tại điểm thi trong 36 giờ, với yêu cầu có sản phẩm kỹ thuật công nghệ, kế hoạch marketing và mô hình kinh doanh. Do đó, thành viên trong đội thi phải kết hợp với nhau để phát huy khả năng của mỗi người đồng thời xác định chiến lược làm việc nhóm thật tốt để tiết kiệm và tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi.

Bà Nicole Nguyễn – đại diện Infinity Blockchain Labs cho biết tuy diễn tiến Vietnam Blockchain Hackathon rất nhanh, nhưng cuộc thi sẽ là điểm khởi đầu vững chắc giúp thí sinh tiếp cận blockchain và tìm kiếm những cơ hội mới. Một số tiêu chí quan trọng của cuộc thi là thay đổi nhận thức về blockchain, yêu cầu sáng tạo mô hình kinh doanh khả thi và làm sao để sản phẩm có quy mô lan tỏa ra thế giới.

Sau giai đoạn 3, các đội đoạt giải sẽ được tiếp tục đào tạo chuyên sâu trong 3 tháng tiếp theo nhằm đủ điều kiện và năng lực tham gia tiếp chương trình MBI National Fintech Challenge và tiếp cận nhà đầu tư. Vì thế, sản phẩm cũng sẽ phải có khả năng chạy thử nghiệm, bởi mục đích của cuộc thi là tạo ra được sản phẩm thương mại hóa - chứ không dừng lại ở việc trình bày. 

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Hoàng Kim, Saigon Innovation Hub, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ