Lenovo ra mắt giải pháp trung tâm dữ liệu toàn diện

Danh mục giải pháp trung tâm dữ liệu ThinkSystem và ThinkAgile của Lenovo cung cấp cho các tổ chức những nguồn lực linh hoạt, khả năng thích ứng với những nhu cầu mới trong doanh nghiệp.

Theo Lenovo, ThinkSystem và ThinkAgile là danh mục giải pháp trung tâm dữ liệu toàn diện với khả năng giúp khách hàng khai thác sức mạnh của "cuộc cách mạng trí tuệ", đồng thời tạo ra một nền tảng công nghệ mạnh mẽ hỗ trợ phân tích dữ liệu, điện toán hiệu năng cao/điện toán kỹ thuật, điện toán đám mây lai, trí tuệ nhân tạo và học máy.

Danh mục giải pháp ThinkSystem mới được của Lenovo bao quát máy chủ, thiết bị lưu trữ và thiết bị mạng. ThinkAgile là một danh mục giải pháp được định nghĩa bằng phần mềm mới được phát triển dựa trên nền tảng của các hệ thống Lenovo ThinkSystem vốn nổi bật bởi khả năng thích ứng với những nhu cầu mới về CNTT trong khi vẫn hạ thấp được độ phức tạp và chi phí của các môi trường CNTT manh mún truyền thống. Khi được kết hợp với nhau, danh mục giải pháp ThinkSystem và ThinkAgile cho phép khách hàng có được nền tảng tối ưu cho một trung tâm dữ liệu tương lai như tính đơn giản, độ linh hoạt uyển chuyển và sẵn sàng cho nhu cầu tương lai.

Danh mục giải pháp ThinkSystem mới được của Lenovo bao quát máy chủ, thiết bị lưu trữ và thiết bị mạng.

Cụ thể hơn, danh mục ThinkSystem với các giải pháp máy chủ, lưu trữ và mạng cho phép khách hàng khả năng đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng CNTT, góp phần đạt được cấp độ chất lượng dịch vụ cao hơn trong hoạt động của trung tâm dữ liệu, một yếu tố có liên quan mật thiết với tăng trưởng kinh doanh. Khách hàng không cần phải đắn đo lựa chọn giữa nhiều công nghệ khác nhau, về sự phụ thuộc vào nhà cung cấp giải pháp hoặc không thể mở rộng công nghệ khi yêu cầu ứng dụng tăng lên. ThinkSystem còn có thể phối hợp hoạt động thông suốt và liền mạch với các thiết bị đã đầu tư trong một tổ chức mà không cần phải xây dựng lại kiến trúc của trung tâm dữ liệu. Khách hàng có thể triển khai mà không phải bắt đầu lại từ đầu. ThinkSystem kế thừa những gì tốt nhất của máy chủ Systemx truyền thống của IBM với máy chủ Lenovo ThinkServer trở thành một giải pháp chung dựa trên bề dày thành công của hơn 150 kỷ lục thế giới về hiệu năng máy chủ x86.

Với danh mục giải pháp Lenovo ThinkAgile, các giải pháp tích hợp thích ứng với nhu cầu mới về CNTT và kinh doanh bằng cách cung cấp giải pháp quản lý đơn giản, nhanh chóng và độ linh hoạt cao của các dịch vụ điện toán đám mây trong khi vẫn duy trì được khả năng kiểm soát và quản trị quan trọng của môi trường CNTT tại chỗ. Những giải pháp được tích hợp, phát triển và kiểm thử sẵn của công ty cung cấp những năng lực mới mạnh mẽ cho trung tâm dữ liệu của khách hàng, bao gồm cả chức năng quản lý vòng đời, tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp hơn và hạ thấp yêu cầu về tài nguyên CNTT để duy trì nền tảng đó. Những giải pháp này bao gồm máy chủ ThinkAgile SX series dành cho môi trường điện toán đâm mây Microsoft Azure Stack, cũng như là máy chủ rack ThinkAgile SX để tích hợp thiết bị mạng với các giải pháp siêu hội tụ để mang lại một trải nghiệm khách hàng liền mạch. Vì Lenovo không bị ràng buộc bởi những giải pháp mạng và lưu trữ cũ, nên khách hàng có thể tin tưởng rằng họ có thể phát triển nhanh hơn với các giải pháp được định nghĩa bằng phần mềm trong khi vẫn có thể tích hợp liền mạch, dễ dàng với các thiết bị hiện có.

Việc ra mắt các danh mục giải pháp ThinkSystem và ThinkAgile mới của Lenovo, được thiết kế dành cho các bộ xử lý có khả năng mở rộng của Intel được kỳ vọng sẽ là một bước phát triển, cung cấp cho khách hàng những giải pháp trung tâm dữ liệu tin cậy trong ngành nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình khai thác giá trị của những tải công việc mới như là trí tuệ nhân tạo và cung cấp các năng lực dịch vụ ở đẳng cấp thế giới cả ở tại chỗ và trong môi trường điện toán đám mây.

Từ khóa: ảo hóa, Azure Machine Learning, Hồng Oanh, Lenovo, máy chủ, microsoft azure