Infographic - Sơ lược cách thức blockchain hoạt động

(PCWorldVN) Blockchain đang là đề tài lớn trong giới tài chính lẫn công nghệ, vì công nghệ này là phương tiện giúp chúng ta tiến đến một nền kinh tế không tiền mặt trong tương lai.

 

Từ khóa: bảo mật, blockchain, mã hóa, tài chính, tiền tệ số