Google biết gì về bạn?

(PCWorldVN) Infographic cho thấy cách thức giúp Google biết về người dùng, có thể không phải là tất cả nhưng nhiều trong số đó bạn có thể truy cập và sử dụng.

 

 PC WORLD VN, 04/2016

 

 

Từ khóa: bảo mật thông tin người dùng, engine tìm kiếm, Google, người dùng Internet, thông tin người dùng, tính riêng tư