Người dân Hà Nội và Tp.HCM sẽ được nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy qua mạng

Đây là điểm mới về công nghệ vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 05/2018/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ôtô, xe máy.

Theo đó, kể từ ngày 16/3/2018 tới đây, Bộ sẽ bắt đầu áp dụng thí điểm việc khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử với ôtô, xe máy tại hai Thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM.

Tuy nhiên, việc khai lệ phí trước bạ điện tử chỉ áp dụng với ôtô và xe máy thông thường, không bao gồm ôtô, xe máy được thừa kế, quà tặng và không bao gồm các loại rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của ôtô hoặc xe máy được thay thế.

Người dân tại Hà Nội và TP.HCM sẽ không còn phải "trực chờ" tại cơ quan Thuế khi khai, nộp lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy.

Tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc quản lý của cơ quan thuế ở Hà Nội và TP.HCM có ôtô, xe máy chưa qua sử dụng, bao gồm cả tổ chức khai thay theo quy định của pháp luật có thể khai, nộp hồ sơ khai thuế cho hai loại tài sản trên tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Người nộp lệ phí trước bạ cần khai rõ các thông tin về số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, số giấy chứng nhận chất lượng các kiểu, loại và các thông tin tại tờ khai lệ phí trước bạ khi thực hiện khai. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ tự phát sinh mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ của từng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình khai thuế.

Sau khi thực hiện khai thuế điện tử, việc nộp lệ phí trước bạ của người khai có thể thực hiện theo hình thức điện tử hoặc nộp trực tiếp tại quầy giao dịch của Kho bạc Nhà nước.

Thông tư số 05 có hiệu lực chính thức kể từ ngày 16/3/2018 đến hết ngày 31/12/2019, và được áp dụng thí điểm tại Hà Nội và Tp.HCM.

Đối với các tỉnh thành khác, nếu có nhu cầu được áp dụng thí điểm nhừ Hà Nội và Tp.HCM, Cục thuế địa phương cần gửi văn bản về Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể. 

Từ khóa: Thanh Trà