Thay đổi thao tác trượt trên ứng dụng Mail của iOS và OS X

(PCWorldVN) Bạn thích cách trượt để xóa hơn là lưu trữ, hoặc ngược lại các email của mình trên ứng dụng Mail? Hãy theo dõi bài viết sau đây để nhanh chóng thay đổi hành động này.

Người dùng ứng dụng Mail trên iOS và OS X chắc hẳn đã quá quen thuộc với thao tác trượt để xóa hoặc lưu trữ những email của mình trên ứng dụng này. Đối với iPhone, trượt một email bất kỳ sang trái để hiển thị nút lưu trữ, trong khi đó, thao tác tương tự trên máy Mac lại hiển thị nút xóa.

Tuy nhiên, nhiều người dùng iPhone hoặc iPad, hay OS X lại muốn thao tác trượt để xóa email hơn là lưu trữ; hoặc có người lại thích trượt để lưu trữ thay vì xóa những email này. Vì vậy, với vài thao tác đơn giản sau đây, bạn sẽ nhanh chóng thực hiện được điều này.

Đối với iOS

Bạn hãy truy cập vào Settings - "Cài đặt" > Mail, Contacts, Calendars và chọn một trong những tài khoản email đang đồng bộ hóa trên thiết bị.

Tiếp đến, bạn hãy nhấn tiếp vào Account [tên tài khoản] > Advanced - "Nâng cao". Trong vùng Move Discarded Messages Into -" Di chuyển thư đã hủy vào", bạn chọn nhấn tiếp mục Deleted Mailbox - "Hộp thư đã xóa" hoặc Archive Mailbox - "Lưu trữ hộp thư" nếu muốn chuyển thao tác trượt để lưu trữ.

Thủ thuật iphone, OS X
Chỉ việc chọn một trong hai tùy chọn được cung cấp sẵn, bạn đã cỏ thể thay đổi hành động trượt để xóa hoặc lưu trữ.
Đối với OS X

Bạn hãy mở ứng dụng Mail, sau đó truy cập vào Mail > Preferences.

Thủ thuật iphone, OS X
Thao tác trên OS X cũng rất đơn giản.
Trong thẻ Viewing, bạn hãy chọn Trash của trình đơn thả xuống Swipe Left To.

Thủ thuật iphone, OS X
Trang thiết lập Viewing.

Từ khóa: Apple iPad, Đức Tiến, email, iphone, Mail, thủ thuật iOS, thủ thuật OS X