Sự khác nhau giữa Wi-Fi và LiFi

(PCWorldVN) LiFi là chuẩn kết nối không dây được cho là có tiềm năng thay thế Wi-Fi trong một số trường hợp. Vậy thế mạnh của LiFi nằm ở đâu? Infographic sau cho bạn câu trả lời.

LiFi có những lợi thế mà Wi-Fi không có được.

Từ khóa: công nghệ, kết nối không dây, không dây, LiFi, Wi-Fi