Facebook tăng cường nghiệp vụ quản lý thông tin người dùng

Mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook vừa tuyên bố, hãng này sẽ cho tất cả người dùng được phép đánh giá cách thức Facebook sử dụng dữ liệu như thế nào và tự đưa ra lựa chọn về quyền riêng tư của mình trên Facebook.

Hôm qua - ngày 18/4, Facebook đã ra thông báo, kể từ từ tuần này, hãng bắt đầu tiến hành một loạt thay đổi trong chính sách quản lý nhằm nâng cấp việc quản lý thông tin riêng tư của người dùng, bắt đầu được thực hiện tại khu vực châu Âu, để bảo đảm tuân thủ các quy định mới của Liên minh châu Âu (EU), sẽ có hiệu lực từ ngày 25/5 tới.
 
Theo như thông báo trên, Facebook không chỉ nhằm tuân thủ luật pháp mà hãng này còn mong muốn xây dựng các trải nghiệm mới cho người dùng và nâng cấp về quyền riêng tư cho họ.
Facebook nâng cấp chính sách quản lý thông tin người dùng.
Với chính sách mới này, người dùng Facebook sẽ được tự quyết định thông tin cá nhân nào nên xuất hiện hay ẩn đi trên trang tiểu sử của mình. Ngoài ra, lựa chọn này còn cho người dùng có sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt hay không.
 
Và ngay trong tuần này, các thay đổi sẽ được đưa tới người dùng tại khu vực các nước trong khối EU để họ có thể hoàn thành các lựa chọn của mình trước ngày 25/5, thời điểm Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) của EU bắt đầu có hiệu lực. 
 
Sau đó, Facebook sẽ triển khai rộng rãi những thay đổi về chính sách quản lý này ra mạng lưới rộng khắp trên phạm vị toàn cầu trong các tuần và các tháng tới.
 
Cũng theo thông báo này, để bảo đảm tuân thủ GDPR, Facebook cũng sẽ giới hạn quảng cáo đối với người dùng vị thành niên. Cùng đó, nhóm đối tượng này cũng sẽ không được sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt và Facebook sẽ giới hạn việc có thể xem được thông tin cá nhân của các người dùng trẻ tuổi đối với những người dùng khác.
 
Đặc biệt, với nhóm người dùng có độ tuổi từ 13-15 sẽ cần có sự cho phép của phụ huynh (tức qua  kiểm duyệt trước), trước khi họ được tiếp cận một số thông tin nhất định trên Facebook. 

Từ khóa: Facebook, mạng xã hội, Mark Zuckerberg