Hội thảo An toàn thông tin cho Đô thị thông minh

Sự kiện sẽ diễn ra diễn ra vào ngày 11/8/2017 tại TP.HCM với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp trong lĩnh vực an ninh bảo mật.

Xây dựng Đô thị Thông minh (ĐTTM) là một xu hướng tất yếu của các đô thị trên toàn thế giới trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, và là mối quan tâm nghiêm túc của các đô thị lớn tại Việt Nam như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,... và nhiều thành phố tỉnh thành khác của Việt Nam. Một nội dung quan trọng không thể thiếu đó là đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho vận hành một ĐTTM.

Hội thảo An toàn thông tin cho Thành phố thông minh sắp diễn ra.

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đảm bảo An ninh, ATTT cho các cấp chính quyền, cho người dân và cho các nhà cung cấp dịch vụ ĐTTM. Chi hội VNISA phía Nam sẽ tổ chức Hội thảo “An toàn Thông tin cho Đô thị Thông minh”, sự kiện sẽ diễn ra vào:

- Thời gian: 13 giờ ngày thứ Sáu, ngày 11/8/2017

- Địa điểm: Phòng Hoa Sen 2 - Lầu 2 - Hội trường Thành ủy, 272 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Hội thảo sẽ tập trung phân tích và chia sẻ những vấn đề về cơ chế chính sách, luật lệ liên quan đến ATTT cho các đối tượng như người dân, chính quyền, nhà cung cấp dịch vụ… Một ĐTTM cần phải được đảm bảo ATTT như thế nào? Những đòi hỏi của một khung về ATTT cho ĐTTM là gì? Mô hình của một Trung tâm ứng cứu khẩn cấp (SOC) hoặc của Trung tâm vận hành giám sát an ninh, ATTT cho ĐTTM sẽ phải như thế nào? Các nội dung đảm bảo ATTT cho các cơ sở trọng yếu, Trung tâm dữ liệu dùng chung, giám sát và truyền dẫn dữ liệu từ các camera, các thiết bị IoT… là những nội dung quan trọng của đảm bảo ATTT cho ĐTTM sẽ được các chuyên gia hàng đầu về ATTT chia sẻ và thảo luận tại hội thảo.

Thư mời hội thảo

 

Từ khóa: An toàn thông tin, thành phố thông minh