Phòng chống mã độc Petya 2017 trên địa bàn TP.HCM

UBND TP.HCM đã giao Sở TTTT phối hợp với Chi hội An toàn thông tin phía Nam VNISA tập hợp đội ngũ chuyên gia nghiên cứu đế kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống và khắc phục sự cố mã độc Petrwrap đến các đơn vị trên địa bàn TP.

Trong đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn, các cơ quan báo, đài TP và các Tổng Công ty, Công ty TNHH 100% vốn nhà nước do TP quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát các hệ thống công nghệ thông tin. 

Phòng chống mã độc trên địa bàn TP.HCM.

Các đơn vị cần thường xuyên cập nhật các bản vá lỗi của hệ điều hành các máy chủ, máy trạm, các thiết bị công nghệ thông tin khác và phiên bản mới nhất của các chương trình phòng, chống mã độc đã được cài đặt trước đó.

Ngoài ra cần tổ chức sao lưu dự phòng định kỳ đối với dữ liệu quan trọng của đơn vị để kịp thời phục hồi khi xảy ra thất thoát dữ liệu; thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị…

Cùng với đó, Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung cần triển khai các biện pháp phòng chống, bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đang vận hành và lưu trữ; thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho Trung tâm dữ liệu TP.
 

Từ khóa: An toàn thông tin, mã độc, Petrwrap, Ransomware, VNISA