Nâng cao nhận thức an ninh mạng cho smart city

Đây là một nhiệm vụ quan trọng của sáng kiến phi lợi nhuận Securing Smart Cities được triển khai từ năm 2015 bởi Kaspersky và nhiều đối tác là hãng công nghệ danh tiếng trên toàn cầu.

Theo Kaspersky, chỉ 1 năm sau khi sáng kiến phi lợi nhuận nhằm nâng cao nhận thức và giải quyết những vấn đề an ninh mạng ở hiện tại và trong tương lai tại các thành phố thông minh được đề xuất thì cộng đồng hỗ trợ sáng kiến này đã không ngừng lớn mạnh.

Cụ thể, từ 10 chuyên gia an ninh mạng từ khắp nơi trên thế giới ở buổi đầu thì nay con số này đã tăng gấp 3 lần, ở mức 30 chuyên gia. Chưa hết, số tổ chức hỗ trợ Securing Smart Cities đã tăng từ 4 tổ chức lên 15 tổ chức.

Trong năm qua, các thành viên và cộng tác viên của Securing Smart Cities đã thành công trong việc nâng cao nhận thức về những vấn đề an ninh mạng tiềm tàng tại những thành phố thông minh (smart city).

Ảnh minh họa.

Sáng kiến đã được xuất bản thành nhiều văn bản nhằm hỗ trợ các địa phương triển khai mô hình thành phố thông minh, đô thị thông minh xem xét cách tiếp thu công nghệ Smart City một cách đúng đắn và tổ chức bộ phận chuyên trách an ninh mạng cho thành phố thông minh (Smart City Security).

Nhiều đánh giá nghiên cứu thực tế đã được thực hiện và kết quả cũng đã được công bố, khái quát phần lớn những vấn đề bảo mật tại thành phố thông minh, những vấn đề về giám sát hệ thống và mạng lưới liên lạc thành phố và giá trị của chúng đối với những kẻ tấn công.

Trong tương lai, Securing Smart Cities sẽ tiếp tục tăng cường nhận thức về vấn đề bảo mật tại nhiều thành phố, chia sẻ kinh nghiệm với chính quyền thành phố bằng việc xuất bản rộng rãi các hướng dẫn về bảo mật và nghiên cứu về nhiều lĩnh vực bảo mật khác nhau ở những thành phố tương lai.

Xây dựng nhận thức cao hơn nữa về an ninh mạng tại các thành phố là vô cùng cần thiết. Nhiều thành phố ngày càng thông minh hơn và không ngừng áp dụng công nghệ mới vào cơ sở hạ tầng nhưng thường đánh giá thấp tầm quan trọng của an ninh mạng.

Lẽ đó, Securing Smart Cities đang đóng vai trò then chốt trong giáo dục những nhân tố chính, chẳng hạn như chính phủ, công ty, chuyên gia,... về những vấn đề an ninh mạng hiện tại và giải pháp phù hợp cho thành phố thông minh.

Securing Smart Cities là sáng kiến phi lợi nhuận toàn cầu do các nhà nghiên cứu, công ty và tổ chức bảo mật CNTT, bao gồm IOActive, Kaspersky Lab, Bastille, và Cloud Security Alliance phát triển.

Mục đích của Securing Smart Cities là giải quyết những thách thức về an ninh mạng mà thành phố thông minh phải đối mặt thông qua hợp tác và chia sẻ thông tin. Nhóm hoạt động như nút liên lạc cho các công ty, chính phủ, phương tiện truyền thông, các sáng kiến phi lợi nhuận và cá nhân trên toàn thế giới trong việc sáng tạo, cải tiến, và xúc tiến công nghệ thông minh và an toàn cho các thành phố hiện đại.

 

 

Từ khóa: đô thị thông minh, giao thông thông minh, smart city, thành phố thông minh