CSA cung cấp chứng nhận về bảo mật đám mây

Giờ đây các chuyên gia tin học về bảo mật ảo hóa có thể thi và nhận chứng chỉ chuyên gia về bảo mật đám mây.

     >> Tăng trưởng An ninh-như-một-dịch vụ

Để đạt chứng nhận này, bạn phải lĩnh hội được 2 phần về “hướng dẫn bảo mật các phạm vi thiết yếu trong điện toán đám mây, V2.1" và “các thuận lợi, rủi ro, khuyến cáo bảo mật thông tin trong điện toán đám mây”, sau đó phải vượt qua kỳ thi trực tuyến.

Theo trang web chính thức của CSA (Cloud Security Alliance), chứng nhận kiến thức bảo mật đám mây (The Certificate of Cloud Security Knowledge - CCSK) này nhằm chứng minh người đạt chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi và có đủ kiến thức về bảo mật điện toán đám mây của CSA và ENISA (European Network and Information Security Agency - Cơ quan mạng và an ninh thông tin châu Âu).

Kỳ thi này do CSA, một nhóm các công ty công nghệ tâm huyết với kiến trúc đám mây và các giải pháp cho đám mây bảo trợ. Kiến thức về bảo mật đám mây gồm 13 lĩnh vực, với các thách thức bảo mật trong từng lĩnh vực và các khuyến nghị, giải pháp cho từng vấn đề.

Lệ phí thi là 295 đô la Mỹ (295 USD, ~5.750.000đồng), hiện được giảm giá còn 195 USD (~3.800.000đồng) cho đến cuối năm nay.

Nguồn: Network World 3/9/2010

Từ khóa: cloud, Tuấn Trần