Hội Tin học TP.HCM ký kết hợp tác phát triển công nghệ phần mềm với Hàn Quốc

Ngày 17/1/2019, Hội Tin học TP.HCM (HCA) đã ký kết thỏa thuận về việc hợp tác và giao lưu cùng Viện Xúc tiến Công nghiệp, Văn hóa và Thông tin Jeonnam, Hàn Quốc

Thỏa thuận này nhằm mục đích hỗ trợ phát triển và thúc đấy công nghệ phần mềm của Việt Nam – Hàn Quốc: Hợp tác và chia sẻ nguồn lực sẵn có của mỗi bên về đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc; Hỗ trợ kinh doanh và marketing cho các doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc; Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong việc hợp tác với nhau;...

Được biết, đoàn doanh nghiệp thuộc Viện Xúc tiến Công nghiệp, Văn hóa và Thông tin Jeonnam, Hàn Quốc cũng đã có buổi gặp gỡ và làm việc trực tiếp cùng các doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 16/01. 

Từ khóa: HCA, truyền thông khoa học công nghệ