Samsung Vina nhận giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018

Samsung Vina là doanh nghiệp tiêu biểu vừa được Cục Hải quan TP.HCM vinh danh.

Công ty Điện tử Samsung Vina vừa chính thức nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018” vì những thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, được vinh danh tại hội nghị “Tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018” tổ chức vào ngày 10/1/2019 vừa qua.

Đại diện công ty Điện Tử Samsung Vina lên nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu 2018”

Trong năm 2018, Samsung Vina đã hoàn thành tốt việc khai báo hải quan với 2.000 tờ khai hải quan, đóng góp vào ngân sách gần 300 tỷ đồng trong tổng thu ngân sách của Cục Hải quan TP.HCM đạt gần 108.400 tỷ đồng.

Samsung là 1 trong 250 doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu nhất năm 2018. Đây là những doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định pháp luật về hải quan và đóng góp số thu thuế lớn cho ngân sách TP.HCM.

Từ khóa: doanh nghiệp, giải thưởng, kinh doanh, Mai Hoa, Samsung, Samsung Vina