Hitachi và cam kết đồng hành phát triển tại Việt Nam

Diễn đàn Hitachi Social Innovation Forum vừa được tổ chức tại Hà Nội vào hôm 14/12/2018.

Đây là lần thứ hai diễn đàn được tổ chức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại trên chủ đề phát triển cộng đồng thông minh và khái niệm “Sáng tạo cộng tác”.

Hiện nay, tại Việt Nam, Hitachi có hơn 3.500 nhân viên với 9 công ty con và dẫn đầu ở nhiều lĩnh vực đa dạng như phát triển cơ sở hạ tầng, thanh toán điện tử, văn phòng chính phủ điện tử, phát triển nhà máy thông minh, kỹ thuật, xây dựng, y tế, thiết bị gia dụng và nhiều lĩnh vực khác.

Diễn đàn Đổi mới vì xã hội HSIF do Hitachi tổ chức tại Hà Nội vào ngày 14/12/2018.

Trong đó, phát triển nhà máy xử lý nước thải tại TP.HCM là một trong những dự án nổi bật của Hitachi. Đây là hệ thống xử lý nước thải lớn nhất tại Việt Nam, không chỉ giúp cải thiện đời sống của người dân TP.HCM mà còn hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước.

Chiến lược Đổi mới vì xã hội của Hitachi cũng đang được triển khai trên toàn khu vực ASEAN.

Thông qua việc hợp tác, đổi mới vì sự phát triển chung của toàn xã hội và thế giới công nghệ, Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN sẽ giải quyết và tìm được giải pháp cho nhiều thách thức mà xã hội đang đối mặt, bao gồm tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững.

Nguồn: Huy Thắng

Từ khóa: Hitachi, Huy Thắng, xử lý nước thải