TP.HCM: Ra mắt Website phường Phước Long B - quận 9

Sáng ngày 12/11/2018, UBND phường Phước Long B (Q.9, TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt website phường Phước Long B, triển khai thực hiện đăng ký một số thủ tục hành chính qua mạng.

Website phường Phước Long B là một phương thức mới trong thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Riêng trong lĩnh vực cải cách hành chính, qua website người dân thực hiện đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng, bước đầu cung cấp dịch vụ về cấp bản sao hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn), nhận thông báo kết quả chứng nhận số nhà, thực hiện giao trả kết quả tại nhà; UBND phường đề ra mục tiêu nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 thuộc thẩm quyền.

Trong thời gian sắp tới, cùng với việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử (website) của quận 9, các phường trên địa bàn sẽ thực hiện xây dựng website để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. 

Từ khóa: Hoàng Kim, truyền thông khoa học công nghệ