[Trực tiếp] Hội thảo hệ thống quan trắc môi trường tự động và liên tục

Là chủ đề của Hội thảo do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Việt Mỹ tổ chức vào sáng ngày 2/11.

Hệ thống gồm các thiết bị đo chỉ tiêu nhiệt độ, lưu lượng, độ pH, COD, TSS, thiết bị lấy mẫu tự động, camera giám sát… được lắp đặt tại nguồn xả nước thải sau khi xử lý. Dữ liệu được gửi về cơ quan quản lý tự động, liên tục nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố xả thải ra môi trường. Cơ quan quản lý cũng có thể lấy mẫu và niêm phong mẫu nước thải từ xa thông qua thiết bị lấy mẫu tự động.

Vài nét về quan trắc môi trường tự động, liên tục:

Xem video trực tiếp tại đây:

 

 

Từ khóa: Cesti, truyền thông khoa học công nghệ