Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong thời kỳ hội nhập

Buổi hội thảo sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn nhằm đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại đa phương và song phương hiện nay.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố có thể thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả, Sở KHCN TP.HCM phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức buổi hội thảo “Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong thời kỳ hội nhập và trên môi trường Internet".

Hội thảo về thực thi quyền SHTT trong thời kỳ hội nhập.

Buổi hội thảo sẽ thông tin về những thách thức và cơ hội của Việt Nam về đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại đa phương và song phương trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng sẽ tư vấn về một số giải pháp tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên Internet theo thực tế ở từng đơn vị.

Buổi hội thảo sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 phút ngày 28/9/2018 tại Khách sạn Đại Nam (số 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM).

Thông tin đăng ký tham dự gửi về email: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ - Sở KHCN TP.HCM.

   

Từ khóa: Hoàng Kim, sở hữu trí tuệ, Sở KHCN TP.HCM