Chủ động chia sẻ thông tin giúp liên kết chặt chẽ nguồn lực khoa học công nghệ

Sở KHCN TP.HCM vừa cùng 12 viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học trên địa bàn ký thỏa thuận hợp tác tham gia Hệ thống liên kết nguồn lực khoa học công nghệ.

Trong năm 2017 vừa qua, Sở KHCN TP.HCM đã cùng phối hợp với viện nghiên cứu, trường đại học triển khai hoạt động khảo sát tại từng đơn vị, và xây dựng dự thảo quy chế phối hợp liên kết nguồn lực thông tin KHCN của Thành phố.

Đại diện Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ TP.HCM (CESTI) cho biết, để triển khai đề án, UBND TP.HCM đã giao Sở KHCN Thành phố làm đơn vị đầu mối tổ chức hệ thống liên kết nguồn lực của Thành phố để kết nối các đơn vị trên địa bàn.

"Đề án nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nguồn lực thông tin KHCN trên địa bàn", Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng cho biết tại lễ ký kết được tổ chức vào sáng ngày 11/5.

Hệ thống thông tin tiềm lực và hoạt động KHCN đồng bộ, chính xác sẽ là cơ sở hỗ trợ Thành phố định hướng chiến lược phát triển KHCN bám sát với xu hướng công nghệ trong và ngoài nước, đồng thời là cơ sở trong quá trình ra quyết định đầu tư cho phát triển KHCN.

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM.
Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cho biết "việc liên kết liên kết nguồn lực thông tin KHCN nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu - giảng dạy, sinh viên học sinh, doanh nghiệp, cộng đồng. Đồng thời tạo điều kiện dễ dàng thuận lợi để người dùng tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin".
 
Theo kế hoạch, trong năm 2018, Sở KHCN sẽ triển khai công tác phát triển và tích hợp cơ sở dữ liệu (CSDL) hiện có từ các đơn vị tham gia lên Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KHCN TP.HCM.

Các thành viên sẽ xử lý chuẩn hóa các CSDL hiện có, Sở KHCN xây dựng và tích hợp CSDL mới về thông tin tiềm lực và hoạt động KHCN bao gồm các phòng thí nghiệm; doanh nghiệp - tổ chức; chuyên gia trong 4 ngành công nghiệp chủ lực để đưa vào hệ thống.

Bà Bùi Thanh Bằng - Giám đốc CESTI giới thiệu về Hệ thống liên kết thông tin nguồn lực KHCN.

Bà Bùi Thanh Bằng - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN TP.HCM (thuộc Sở KHCN TP.HCM), đơn vị triển khai kế hoạch triển khai Đề án liên kết nguồn lực thông tin KHCN cho biết hệ thông sẽ được trang bị công cụ chia sẻ thông tin, với các chức năng lập chỉ mục tập trung các CSDL, cung cấp giao diện tìm kiếm thống nhất, đơn giản như Google, cho phép người dùng tìm theo ngôn ngữ tự nhiên hoặc kết hợp các phần tử thông tin trong các trường dữ liệu cụ thể. Kết quả tìm tập hợp được từ nhiều nguồn sẽ được phân loại và nhóm tự động, phù hợp tới người dùng. Để tham khảo được tài liệu toàn văn, có liên kết đến hệ thống thư viện của thành viên.

Theo kế hoạch, từ tháng 9/2018, hệ thống sẽ được đưa vào vận hành, phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tham khảo các nguồn lực thông tin KHCN được chia sẻ, tích hợp trên hệ thống. Trong các năm tiếp theo, hệ thống sẽ được mở rộng dần về cả số lượng CSDL của các thành viên tham gia, cũng như chào đón sự tham gia của các thành viên mới.

Các đơn vị giáo dục đào tạo khác cùng tham gia thỏa thuận là Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM.

Một số hình ảnh tại buổi ký kết:

 

 

 

 

Từ khóa: 40 năm Sở KHCN TP.HCM, dữ liệu dùng chung, Thạch An, truyền thông khoa học công nghệ