FPT IS hoàn tất triển khai hệ thống ERP cho Nhựa Bình Minh

Hệ thống ERP mới của Nhựa Bình Minh được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của Oracle EBS, giúp công ty kiểm soát số liệu tài chính kế toán chính xác.

Ngày 8/9/2017, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã tổ chức Lễ Nghiệm thu và chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) sử dụng giải pháp Oracle E-Business Suite (EBS). Hệ thống này sẽ giúp Nhựa Bình Minh có thông tin đồng nhất, minh bạch, kiểm soát số liệu kế toán một cách chính xác từ các chi nhánh, nhà máy và công ty thành viên, hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng mọi lúc mọi nơi.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (trái), và ông Bùi Triệu Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Khối ngành dịch vụ ERP FPT IS.

Hệ thống ERP mới của Nhựa Bình Minh được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của Oracle EBS, sẽ giúp kiểm soát số liệu tài chính kế toán chính xác. Việc quyết toán số liệu hàng tháng được rút ngắn thời gian và thực hiện trong vòng 10 ngày đầu của tháng, đáp ứng được yêu cầu hiện tại của công tác quản trị công ty. Tất cả hoạt động đóng mở kỳ, quyết toán của Nhựa Bình Minh và công ty con được tách bạch.

Hệ thống cũng giúp bảo mật dữ liệu theo từng Chi nhánh/Nhà máy và các công ty thành viên; phù hợp hơn với mô hình tổ chức kinh doanh có các Chi nhánh/Nhà máy phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác nhau… Công tác cải tiến quy trình nghiệp vụ các phân hệ, mô hình quản lý kho, tiến độ sản xuất, quản lý tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm diễn ra chính xác, kịp thời, phân tích được giá thành sản phẩm. Điều đó giúp cho thời gian chạy, tính giá thành sản phẩm của Nhựa Bình Minh giảm trung bình 1,56 giờ, tức khoảng 50% so với hệ thống cũ.

Được biết, dự án triển khai hệ thống ERP cho Nhựa Bình Minh bắt đầu từ tháng 7/2016 và được ứng dụng trên phạm vi toàn bộ Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh và Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh Miền Bắc, gồm có 2 Công ty, 2 Văn phòng và 05 Chi nhánh/Nhà máy trực thuộc (TP.HCM, Bình Dương, Long An, Hưng Yên và Đà Nẵng).

Từ khóa: ERP, FPT, FPT IS, Huy Thắng, Oracle