Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 689/KH-SKHCN ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM về tuyển dụng viên chức năm 2017; Tạp chí Thế Giới Vi Tính thông báo việc tuyển dụng viên chức năm 2017.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Tạp chí Thế giới Vi tính thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

I. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng tuyển dụng

1. Đối tượng:

Tất cả công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định sau đây đều có thể đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động

c) Có đơn đăng ký dự tuyển

d) Có lý lịch rõ ràng

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

3. Số lượng, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí:

Phóng viên:
- Số lượng: 01
- Yêu cầu:
   + Trình độ: Tốt nghiệp đại học các ngành hóa hoặc báo chí
   + Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn hoặc tương đương
   + Tin học: Chứng chỉ A trở lên
   + Năng lực: Có khả năng nghiên cứu, phân tích vấn đề, nắm bắt được các vấn đề về KH&CN, viết bài và biên tập
   + Kinh nghiệm: Đã từng viết bài cho báo, tạp chí, website v.v.

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

III. Các quy định về hồ sơ và thời gian xét tuyển

1. Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải công chứng và dịch thuật sang tiếng Việt;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

f) Bản nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; văn bản cử người lao động tham gia dự tuyển do Thủ trưởng đơn vị ký (đối với người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã).

g) 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng chỉ chấp nhận hồ sơ của ứng viên dự tuyển đã tốt nghiệp và có văn bằng chuyên môn, có chứng chỉ đầy đủ.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Từ ngày 10/6/2017 đến hết ngày 10/7/2017 (trong giờ hành chính) tại Phòng 511, Tạp chí Thế giới vi tính – 79 Trương Định, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

 

Từ khóa: tuyển dụng